PKPP Agro Sdn. Bhd. (PASB) mempunyai 2 buah kawasan tanaman padi iaitu Sawah Paya Kerpai dan Sawah Paya Laka yang keseluruhannya seluas 618 hektar. PASB mula memajukan tanaman padi sejak tahun 1995.