PKPP Agro Sdn. Bhd. terlibat di dalam industri kelapa sawit dengan menguruskan 3 buah ladang iaitu :

  • Ladang Sungai Kerpai
  • Ladang PKPP Paloh Hinai
  • Ladang PKPP Sri Jelutong

Ladang Sungai Kerpai yang dimiliki oleh syarikat manakala Ladang PKPP Paloh Hinai dan Ladang PKPP Sri Jelutong yang diuruskan oleh syarikat selaku ejen pengurusan bagi pihak Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang (PKPP).


Ladang Sungai Kerpai

Ladang PKPP Paloh Hinai

Ladang PKPP Sri Jelutong