Mula diusahakan pada tahun 2017, Projek Tanaman Kelapa Kg. Gading berkeluasan 161.875 Hektar ditanam dengan kelapa dari jenis Pandan Thai, MATAQ F1, MATAQ F2, SGG, dan Kelapa Mawar (MRD,MYD) .