PKPP Agro mula mengusahakan aktiviti akuakultur pada tahun 1996 di kawasan yang berkeluasan 8 Hektar. Sebanyak 12 kolam telah dibina dengan ternakan Utama adalah ikan toman. Sehingga kini, purata hasil pengeluaran tahunan adalah sebanyak 94,932 Kilogram.