PKPP Agro Sdn. Bhd., dengan usahasama dengan Bukit Raya Sdn. Bhd. turut mengeluarkan produk beras yang dipasarkan dengan nama " Beras Generasi " sebagai produk hiliran kepada aktiviti penanaman padi yang dijalankan oleh pihak PKPP Agro Sdn. Bhd. .