PKPP Agro Sdn. Bhd. telah diluluskan lesen jual beli Buah Tandan Segar (BTS) sejak tahun 2007. Perniagaan ini dijalankan secara usahasama dengan pemain industri iaitu Ikatan Ribuan Sawit Sdn. Bhd.