Integriti

Polisi Tiada Hadiah

Polisi Anti-Rasuah dan Integriti
Kelestarian

PKPP Agro Sdn. Bhd. komited untuk melaksanakan pengurusan ladang-ladang pertanian yang mampan dan menjadi sebahagian daripada rantaian pembekalan minyak sawit global yang lestari dan mesra alam. Bagi mencapai matlamat tersebut, PKPP Agro Sdn. Bhd. melaksanakan polisi-polisi seperti berikut: