Visi

Menjadi peneraju kepada agensi induk iaitu Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang (PKPP) dalam sektor pengeluaran makanan dan bidang-bidang lain bagi memenuhi keperluan makanan negara


Misi

Menggunapakai teknologi terkini, moden, cekap, mampan dan berdaya maju dalam merealisasikan aspirasi syarikat untuk menerajui sektor pengeluaran makanan.


Objektif Korporat

Memajukan pembangunan tanaman makanan terutamanya padi dan kelapa, dengan segala usaha sama ada secara lansung atau tidak lansung serta menjalankan aktiviti-aktiviti lain yang difikirkan sesuai bagi membantu syarikat melaksanakan tugasnya.


Strategi Korporat