PKPP Agro Sdn. Bhd. komited untuk mencapai dan mengekalkan standard etika kerja yang tertinggi semasa menjalankan urusan perniagaan sesuai dengan amalan pengurusan korporat terbaik dan prinsip Integriti, Governans dan Anti-Rasuah yang dipegang syarikat.

PKPP Agro menggalakkan pekerja dan kakitangan untuk melaporkan sebarang syak tentang kemungkinan pelanggaran etika dan prinsip Integriti, penyelewengan dalam urusan kewangan , ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan tempatan dan negara, ketidakpatuhan polisi dan prosedur-prosedur atau apa-apa penyelewengan yang berlaku di dalam PKPP Agro Sdn. Bhd. dengan menggunakan saluran-saluran berikut :

 • Melalui emel ke integrity@pkppagro.com.my
 • Secara bersemuka dengan Pegawai Integriti, Ibu Pejabat PKPP Agro Sdn. Bhd.
 • Secara bersurat ke alamat :
  Pegawai Integriti,
  PKPP Agro Sdn. Bhd.,
  KM4 Jalan Selendang,
  26800 Kuala Rompin,
  Pahang Darul Makmur